Knæk Cancer

EuroForm supports Knæk Cancer

Oktober 2016

Igen i år laver TV2 og Kræftens Bekæmpelse deres store Knæk Cancer landsindsamling, hvor pengene går til forskning, oplysning og forebyggelse mod kræft. Lige så vigtigt er deres støtte til patienter med kræft og deres pårørende.

EuroForm bakker endnu engang op om Knæk Cancer initiativet og støtter med et bidrag.

Direktør Kim Niebling, udtaler:

”I den danske befolkning er der ikke mange som ikke har eller vil få kræft ind på livet. Jeg har selv haft det alt for tæt på i mit private liv. I Danmark er det mit indtryk vi er godt med, når det kommer til at “knække koden” på kræften – og det vil EuroForm A/S gerne give vores bidrag til!”

Knæk Cancer er helhjertet handling og håb om nye veje til at komme kræften til livs.

Læs mere om Knæk Cancer kampagnen eller hjælp med at støtte kampen mod kræft:

http://knaekcancer.tv2.dk/

https://cancer.tv2.dk/node/1449/donate


October 2016

TV2 and the Danish Cancer Society is doing their big Crack Cancer national fundraising again this year; where the money goes to research, education and prevention against cancer. Equally important is their support to cancer patients and their relatives.

EuroForm continues their support for the Crack Cancer initiative and contributed with a donation.

Director Kim Niebling says:

“In the Danish population, there are not many who have not had or will get cancer into their life. I have had it too close in my private life. In Denmark, it is my impression we are in front when it comes to “cracking the code” of cancer – and that is why EuroForm A/S is proud to support!”

Crack Cancer is wholehearted action and hope of new ways to fight cancer.

Read more about the Crack Cancer campaign or help support the fight against cancer:

http://knaekcancer.tv2.dk/

https://cancer.tv2.dk/node/1449/donate

We’d love to work with you

Get in touch and learn about the possibilities for working with EuroForm.